Registr vozidel

Pokud jste si pořídili nové auto ať už úplně nové nebo nové jen pro Vás (tedy ojeté - již někým před Vámi vlastněné) je potřeba navštívit evidenci motorových vozidel a do databáze registr vozidel nechat zapsat či přepsat Vaše nové auto. Na tomto webu o evidenci motorových vozidel a registru vozidel se Vám pokusíme

Nové auto do registru vozidel

Nové auto, tedy auto dosud nevedeno v registru vozidel je k příhlášení do evidence motorových vozidel nutné mít sjednané povinné ručení. Tedy pojištění odpovědnost z provozu vozidla, toto pojištění slouží k hrazení škod způsobených jiné osobně na majetku a zdraví, při jízdě autem (pokud jste způsobil nehodu, Vám pojišťovna náklady na opravu atd.. neuhradí). Nezaměňujte toto pojištění s havarijním pojištěním, které kryje Vaše náklady v případě, že sami způsobíte nehodu. Pokud naopak se stanete účastníkem nehody a zaviní ji druhý řidič, náklady na opravu vaše vozu atd.. hradi pojišťpvna u které je pojištěný druhý řidič.

Nezapomeňte po zaregistrování Vašeho vozu do registru vozidel udělat povinné ručení!

Jak tedy postupovat - nové auto do evidence motorových vozidel

Podle Vašeho trvalého bydliště bude řeste zavedení auta do registru vozidel na obecním účadě s rozšířenou působností. Na tomto obecním úřadě podáte přihlášku k registraci, s sebou musíte mít doklad totožnosti tedy občanku nebo pas u fyzikých osob a v případě přihlášení auta jako firemního auta výpis z obchodního rejstříku či živnostenský list, technický průkaz vozu (malý i velký), doklad o nabytí vozidla (např. faktura, kupní smlouva), doklad o pojištění vozidla. Dále také podle situace, pokud nastala - odpovídá-li jí situace, je potřeba s sebou vzít k zavedení do registru vozidel tyto doklady: doklad o zástavním právu, potvrzení o zaplacení DPH v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského statu EU, doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území ČR, pokud není vlastník občan ČR. Pro zapsání vozu do evidence registr vozidel, vezměte s sebou vyplněný příslušný tiskopis.
Také musíte zaplatit správní poplatky, jejichž formu stanovuje příslušný úřad.

Ojeté auto

Zavedení ojetého vozu do evidence registr vozidel je rozšířeno o nutnost odhlásit auto. Nejprve tedy zajde původní vlastník odhlásit auto na nového vlastníka. K tomuto odhlášení na registru vozidel je potřeba mít doklad totožnosti, technický průkaz, kupní smlouvu z níž získáte údaje o novém vlastníkovi auta a doklad o pojištění. Na úřadu využijte formulář řádost o zápis změn údajů.

Nový vlastník (popřípadě člověk plnou mocí pověřený) musí do 10 pracovních dnů od odhlášení auta registrovat jej do databáze registr vozidel na sebe. K tomuto zápisu do registru vozidel vezmě s sebou doklady průkaz totožnosti, u firemního auta výpis z registru živnostenský nebo obchodní rejstřík, technický průkaz auta (malý i velký), doklad o technické prohlídce a evidenční kontrole doklad o nabytí vozidla (např. kupní smlouva nebo faktura), doklad o pojištění odpovědnosti a další doklady podle situace pokud nastala (např. doklad o povolení k pobytu nebo o azylu pro osoby, které nejsou občany ČR), mějte s sebou také vyplněný tiskopis související s tímto zápisem do registru vozidel a počítejte s tím, že budete muset zaplatit příslušné správní poplatky související se zápisem auta do registru vozidel. Stejně tak pokud kupujete předváděcí vozu musíte je přihlásit do registru. Pokud již má předváděcí vůz na prodej napsaný v TP 1. majitele, budete jej přihlašovat jako ojeté auto.
Přihlašování auta z dovozu je ještě složitější záležitostí.

Pokud je vlastník jiný než provozovatel

Budete muset mít u registrace vozidla do registru vozidel souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele. Stejně tak je potřeba mít souhlas vlastníka při odhlašování vozidla.

Podívejte se do registru katastr nemovitostí a také můžete využít katastrální mapy.

Povinné ručení nejlevněji jinde nehledejte.

Plná moc

Chcete-li si nechat zajistit registraci vozidla do registru vozidel na evidenci motorových vozidel někým jiným (přibuzným či specializovanou agenturou je třeba jim dát plnou moc k zastupování pro příslušný úkon).

Pokud si nejste nečím jisti jak se v souvislosti s registrem vozidel zachovat můžete se zeptat na internetu na stránkách ohledně registrace či odhlašování z registru vozidel nebo také se můžete zeptat přímo na pracovišti. Určitě Vám pracovníci ochotně odpoví na Váš dotaz související s databází registr vozidel. Nezapomeňte, že na některých obecních úřadech se můžete k evidenci motorových vozidel předem registrovat na internetu, abyste nemuseli zbytečně čekat.

Koupil jste nové auto a začlo Vám v zimě po nastartování kuckat? Možná to bude vstřiky nebo v horším případě vstřikovacím čerpadlem. Za super ceny vše pořídíte zde.

Registr vozidel

Privacy policy Toto není oficiální web registru vozidel ani žádného odboru či oddělení. Jedná se o neoficiální informační web. Informace zde uvedené si raději ověřte, autor a majitel webu neodpovídá za jejich správnost a za případné problémy způsobené chováním podle těchto informací.